Project Zorgzame Dorpen?
Met het project Zorgzame Dorpen verbindt het VrijwilligersHuis de inwoners van een dorp meer met elkaar. Samen zoeken we naar oplossingen binnen de dorpen, om de gevolgen van maatschappelijke veranderingen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de vergrijzing, de economische crisis, het stijgen van de zorgkosten en de veranderingen in de zorg. Het eigen sociale netwerk van inwoners is steeds belangrijker. Ook verwacht de overheid meer van onze eigen kracht: de zogenaamde burgerkracht.

Zorgzame Dorpen in de praktijk
We hebben inmiddels de ervaring uit de dorpen, dat mensen graag iets willen doen voor elkaar. Maar vaak weten we niet waar we moeten beginnen of waaraan onze buurtbewoners behoefte hebben. Daarmee helpt het VrijwilligersHuis via het project Zorgzame dorpen, mensen op weg. We ondersteunen, daar waar nodig en mogelijk, goede initiatieven die de zelfredzaamheid en burgerkracht van mensen versterken.

Steuntje in de rug van projectbegeleider
Een projectbegeleider helpt en verbindt dorpsbewoners en andere betrokken partijen, bij de uitvoering van hun ideeën. Hiermee bouwen zij met elkaar aan de verbetering van communicatie en leefbaarheid binnen het dorp. De bedoeling is dat de ideeën en plannen voor de lange termijn een oplossing bieden in het dorp. Oplossingen voor een constant veranderende samenleving.

Eerste resultaten
Binnen het project Zorgzame dorpen ontstaan al verschillende initiatieven. Denk aan vrijwilligerscentrales op de dorpen, burenhulpacties, maar ook nieuwe initiatieven zoals het organiseren van een Koningsdag of andere festiviteiten. Op aandacht, hartelijkheid en zorgzaamheid hoeven we niet te bezuinigen. Sterker nog, hier kunnen we juist volop in investeren! Net als in de mensen om ons heen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het project Zorgzame Dorpen en/of vindt u het leuk en nuttig om mee te praten over de toekomstige ontwikkelingen van uw dorp? Neemt u dan gerust contact op via info@vrijwilligershuis.nl of via T. (0113) 311 999.

Heeft u een activiteit of idee?
Wilt u dit kenbaar maken of delen met anderen? Vul dan het formulier Zorgzame Dorpen en stuur het in via de website, klik hier.

Deel op Social Media