De Seniorenraad Borsele voor actieve ouderen

De ouderenbonden en -sociëteiten zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad Borsele en zij organiseert activiteiten voor senioren.

De seniorenraad behartigt de belangen van senioren in Borsele.

Wilt u meer informatie over de seniorenraad? Ga naar www.seniorenraadborsele.nl
Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Seniorenraad in het VrijwilligersHuis, T. (0113) 311 999, mevrouw M. Platschorre.

Deel op Social Media