Search
Succesvolle pilot Welzijn op Recept

Succesvolle pilot Welzijn op Recept

Om de verbinding tussen welzijn en zorg in de gemeente Borsele beter te regelen, besloot men te gaan werken met Welzijn op Recept. Afgesproken is najaar 2020 met één dorp te beginnen en de uitrol over alle kernen in 2021. Enthousiaste kartrekkers Ciska Zuurveld, kwaliteitscoördinator Ouderenzorg bij PeriScaldes en Linda Duvekot, welzijnscoach VrijwilligersHuis Borsele vertellen hoe het ondanks de coronacrisis gelukt is dit plan te realiseren.

In de zomer, toen de coronamaatregelen versoepeld werden, zijn drie cocreatie-sessies georganiseerd in het Dorpshuis in ‘s Gravenpolder. Alle samenwerkingspartners waren aanwezig: huisartsen, POH’s, de procesbegeleider, welzijnscoaches en twee leden van de Seniorenraad. “Een bewuste keuze”, aldus Ciska, “de pilot was gericht op 65+. Daarom hebben we de Seniorenraad gevraagd: ‘Stel, jij krijgt een welzijnsrecept. Wat vind je dan belangrijk? Hoe moet het gaan?’”

In september is Welzijn op Recept zoals afgesproken gestart in ‘s Gravenpolder, als eerste van de 15 kernen van de gemeente Borsele waar WoR dit jaar verder wordt uitgerold.

Ondanks de inmiddels uitgebroken tweede coronagolf ging de officiële startbijeenkomst in oktober door: “We wilden graag toch het startmoment markeren en hebben met de betrokkenen, met mondkapjes op, en samen met de wethouder de start gemarkeerd. Er was veel media-aandacht, zoals een mooi artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant met de mevrouw die het eerste Welzijn op Recept-recept kreeg.”

Pilot succesvol

Iedereen is enthousiast aan de slag gegaan: “We hadden als doel voor de afgelopen 3 maanden zes recepten. We hebben er acht gehaald”, aldus Linda. “Ik werk met het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Meestal heb ik het samen met de cliënt ingevuld. Persoonlijk contact, zichtbaar zijn werkt toch het beste. Ik vroeg het wel eerst, maar de meeste mensen wilden graag dat ik bij hen thuis kwam. Het waren heel mooie gesprekken, we hebben veel gedeeld en ook gelachen.” Haar uitgangspunt is: ‘Ik kom niet voor problemen, maar voor positieve dingen.’

En het werkt. Ze heeft ervaren hoe belangrijk betrokken luisteren is: “Aandacht en tijd hebben, de regie bij de cliënten leggen, en begeleiden in hun tempo.” Zelf meegaan naar activiteiten was vanwege de coronabeperkingen nog onmogelijk. Nu schakelt ze vaak de leefstijlcoach in. Die kan persoonlijke begeleiding bieden om meer te gaan bewegen of gezonder te leven.

Inmiddels heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden: de reacties waren positief en iedereen kijkt uit naar de verdere uitrol. Huisartsen wilden makkelijker kunnen verwijzen en terugkoppelen, bijvoorbeeld via hun digitale verwijssysteem Zorgdomein. Ciska: “Daar zijn we nu mee bezig, niet alleen voor de huisartsen in Borsele maar ook in Goes en later voor alle gemeenten die Welzijn op Recept willen implementeren. Via Zorgdomein kunnen dan ook andere verwijzingen binnen het hele sociale domein gedaan worden. De gemeente is enthousiast en onderzoekt de haalbaarheid.”

Plannen 2021

Welzijn op Recept wordt uitgerold in de hele gemeente Borsele, onder alle huisartsen en voor alle leeftijden. Daarvoor worden 5 welzijnscoaches ingezet, ieder ‘doet’ drie dorpen. Linda: “De welzijnswerker wordt ook de welzijnscoach van het dorp. Nu werken we nog vanuit het VrijwilligersHuis Borsele, maar we streven ernaar dichter bij de huisarts te zitten en meer zichtbaar te zijn voor de patiënten.” Dat is nog niet zo eenvoudig. De meeste dorpen zijn klein en hebben geen eigen huisarts meer. Om de zorg daar goed te regelen heeft een aantal zich verenigd in huisartsengroep Zorg op Zak (de Zak van Zuid-Beveland).

Ook wordt gewerkt aan een verdere uitrol over Zeeland. Vanuit PeriScaldes heeft Ciska, als expert Welzijn op Recept, daarom contact met de Zeeuwse Zorgcoalitie. Die vindt Welzijn op Recept een goed concept dat zij graag breed uitgerold ziet. “We proberen bij de huisartsen een omslag in het denken te bereiken.”

Voor later dit jaar staat, corona volente, een intervisiesessie gepland voor welzijnscoaches, POH’s en huisartsen die al met Welzijn op Recept werken. Doel is van elkaar te leren en de werkwijze te verbeteren.

Voor meer informatie over samenwerken tussen zorg en welzijn in coronatijd leer hier verder

Voor meer succesverhalen download of bestel ook het boekje “Pareltjes van Welzijn op Recept”

Benieuwd naar meer kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk van WoR volg ons dan op Linkedin

Deel op Social Media