Search
Over ons

Samenleving

VrijwilligersHuis is onderdeel van afdeling Samenleving van de gemeente Borsele.

Wij werken vanuit de missie: “Het leveren van een bijdrage aan het scheppen van een optimaal leefklimaat, zodat inwoners mogelijkheden worden geboden om te participeren in het maatschappelijk leven”.

De missie luidt:

Het VrijwilligersHuis is de welzijnsorganisatie in de gemeente Borsele en is voor alle inwoners toegankelijk. Samen met de inwoners dragen wij zorg voor comfortabel en zelfstandig wonen en leven in de gemeente. Wij bevorderen en stimuleren de zelfredzaamheid van de inwoners en participatie in de samenleving en waar nodig bieden wij ondersteuning op maat en een vangnet voor nietzelfredzamen.

De visie luidt: ‘Burgers zijn zelfredzaam en creëren hun eigen optimale kwaliteit van leven in de gemeente Borsele’

 

 

Deel op Social Media