Zoek
Wethouder overhandigt Seniorenraad eerste folder over financiële regelingen voor ouderen en minima

Wethouder overhandigt Seniorenraad eerste folder over financiële regelingen voor ouderen en minima

Wethouder van de Plasse overhandigde vandaag 17 augustus het eerste exemplaar van de folder ‘Inkomensregelingen ouderen en minima’ aan Liliane Schoone, voorzitter van Seniorenraad Borsele. In deze folder staan handige, kostenbesparende tips waar minima en ouderen gebruik van kunnen maken. Begin september krijgt iedereen in Borsele een exemplaar in de brievenbus.

De reden om deze folder uit te brengen is om ouderen en minima meer te wijzen op alle specifieke regelingen die voor hen beschikbaar zijn. De welzijnswerkers van het Vrijwilligershuis willen met name de toegankelijkheid tot de regelingen bevorderen en een stukje onbekendheid wegnemen.

Wethouder van de Plasse: ‘Het is mooi dat we met deze folder alle mogelijkheden in beeld brengen omdat we merken dat mensen soms niet goed op de hoogte zijn van de regelingen die er zijn. Als het ware een helpende hand om te komen tot een stukje lastenverlichting. We hoeven niet uit te leggen hoe belangrijk dat in deze tijd is’.

In de folder lees je bijvoorbeeld over het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds maakt het mogelijk dat volwassenen en ouderen met een inkomen rond het bestaansminimum deel kunnen nemen aan sport en cultuur. In de folder staan nog veel meer regelingen op het gebied van inkomen, financiën en hulp. Benieuwd naar de folder? Deze is te verkrijgen bij het Vrijwilligershuis in Heinkenszand. Ook wordt deze begin september verspreid onder alle inwoners via het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Deel op Social Media