Zoek
Activiteiten voor ieder kind met ondersteuning van CJG Borsele

Activiteiten voor ieder kind met ondersteuning van CJG Borsele

• Vindt u of uw kind het lastig om deel te nemen aan activiteiten?
• Is de kwetsbaarheid of het gedrag van uw kind hiervan de reden?
• Vindt u het spannend om uw kind aan dergelijke vrije situaties
bloot te stellen?
• Bestaat de kans dat deelname aan de activiteiten minder goed

verloopt dan dat u zou wensen?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt alle kinderen ondersteuning om mee te doen aan deze activiteiten. Opgeven kan tot 2 augustus!
Deel op Social Media