Zoek
Werkgever & Mantelzorgtaken

Werkgever & Mantelzorgtaken

De vergrijzing, de participatiesamenleving, mensen die langer thuis willen blijven wonen; allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er steeds meer werknemers komen die naast hun werk ook zorgtaken thuis hebben.

Inmiddels heeft 1 op de 5 werknemers deze taakcombinatie. In de zorg is dit zelfs 1 op de 4. Het combineren van werk en zorg kan zwaar zijn. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan, de dialoog tussen leidinggevende en medewerker, kan gekeken worden naar ondersteuning op en buiten het werk. Ondersteuning die zorgt voor een goede balans tussen werken en zorgen. Een win-win voor beiden!

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk beleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema, kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden. Maar ook buiten de organisatie zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan VrijwilligersHuis Borsele medewerkers helpen met ondersteuning, advies, een luisterend ook, cursussen en trainingen (link naar ondersteuning)

Aan de slag?
Ook als koploper op dit thema aan de slag? Vrijwilligershuis Borsele biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie, hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? En is het thema bekend bij collega’s?
  • Een bewustwordingscampagne ‘ ben jij 1 op de 5’ (posters, banners, informatiemateriaal etc.).
  • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/personeelsadviseurs/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige personeelsbeleid etc., wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen.

Kosteloze ondersteuning en advies in 2017
Vrijwilligershuis Borsele kan u in 2017 kosteloos ondersteunen en begeleiden bij het agenderen van het thema werk en mantelzorgmeedenken in interventies, sparringpartner, workshop verzorgen voor leidinggevenden etc.).

Voor meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via j.vanlieshout@werkenmantelzorg.nl of 06-30728381.

 

 

Deel op Social Media