Zoek
Werken & Mantelzorg

****** WERKGEVERSINFORMATIE ******

De vergrijzing, de participatiesamenleving, mensen die langer thuis willen blijven wonen; allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er steeds meer werknemers komen die naast hun werk ook zorgtaken thuis hebben.

Inmiddels heeft 1 op de 5 werknemers deze taakcombinatie. In de zorg is dit zelfs 1 op de 4. Het combineren van werk en zorg kan zwaar zijn. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan, de dialoog tussen leidinggevende en medewerker, kan gekeken worden naar ondersteuning op en buiten het werk. Ondersteuning die zorgt voor een goede balans tussen werken en zorgen. Een win-win voor beiden!

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk beleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk.

We interviewden twee werkgevers die zijn erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. Lees hier het verhaal van Aannemingsbedrijf Fraanje en hier het verhaal van Sportfondsen Borsele.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema, kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden. Maar ook buiten de organisatie zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan VrijwilligersHuis Borsele medewerkers helpen met ondersteuning, advies, een luisterend ook, cursussen en trainingen (link naar ondersteuning)

Aan de slag?
Ook als koploper op dit thema aan de slag? Vrijwilligershuis Borsele biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie, hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? En is het thema bekend bij collega’s?
  • Een bewustwordingscampagne ‘ ben jij 1 op de 5’ (posters, banners, informatiemateriaal etc.).
  • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/personeelsadviseurs/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige personeelsbeleid etc., wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen.

Kosteloze ondersteuning en advies 

Vrijwilligershuis Borsele kan u kosteloos ondersteunen en begeleiden bij het agenderen van het thema werk en mantelzorg (meedenken in interventies, sparringpartner, workshop verzorgen voor leidinggevenden etc.).

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Ingeborg Mussche via 06-22513579 of ingeborg.mussche@werkenmantelzorg.nl.

*Bron: Stichting Werk&Mantelzorg

****** WERKNEMERSINFORMATIE ******

1 op de 5 medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: 1 op de 4. Een taakcombinatie die niet altijd even makkelijk is. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Zorgtaken tijdig bespreekbaar maken en samen met de leidinggevende zoeken naar (maatwerk)oplossingen, draagt bij aan een beter werk-privé balans.

Wettelijke regelingen en faciliteiten
Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

  • Kortdurend zorgverlof: Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit uw sociale omgeving, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. Meer informatie, klik hier
  • Langdurend zorgverlof: kunt u opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen met wie u een sociale relatie heeft. Klik hier voor meer informatie.
  • Calamiteitenverlof: verlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Klik hier voor uitgebreide informatie.
  • Wet op flexibel werken

Ook in cao’s staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Meer informatie over de wettelijke regelingen

Maatwerkoplossingen
Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn vaak aanvullende regelingen nodig op de wettelijke regelingen. Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De zogenoemde maatwerkoplossingen.  Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken kunnen regelen of in tussendoor een uurtje weg kunnen.

Gesprek met de leidinggevende

  • Om tot maatwerk te komen, gaat u met uw leidinggevende in gesprek. Bereid dit gesprek goed voor en probeert u zich ook te verplaatsen in de belangen van de werkgever.
  • Bespreek, indien nodig, de situatie vooraf met een bedrijfsmaatschappelijk werker, HR-medewerker of vertrouwenspersoon. Die kent de (verlof)mogelijkheden die op uw situatie van toepassing zijn en denkt mee over (maatwerk)oplossingen.
  • Stel een proefperiode voor om de afspraken uit te proberen. Bespreek hoe de werkomgeving (collega’s, klanten) hierover wordt ingelicht als dat nodig is. En maak een vervolgafspraak om de proefperiode te evalueren.

Meer tips en informatie over (de voorbereiding van) het gesprek met uw leidinggevende vindt u op  de www.mantelzorgpower.nl en www.werkenmantelzorg.nl.

Ondersteuning door Vrijwilligershuis Borsele
Naast oplossingsmogelijkheden op het werk, kan het ook zijn dat ondersteuning in de privésfeer helpt. Bijvoorbeeld de inzet van een vrijwilliger of respijtzorg. Werkende mantelzorgers die wonen in de gemeente Borsele kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij Vrijwilligershuis Borsele

Deel op Social Media