Zoek
Welzijn op Recept – de eerste stappen zijn gezet!

Welzijn op Recept – de eerste stappen zijn gezet!

Dit najaar start er een pilot van dit project voor vijfenzestigplussers bij huisartsenpraktijk Zorg op Zak. Bij Welzijn op Recept krijgen mensen geen medicijnen. In plaats daarvan helpt een welzijnscoach hen om weer sociaal actief te worden. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben namelijk een fysieke oorzaak. Deze klachten kunnen ook ontstaan door eenzaamheid, schulden of partnerverlies. Medewerkers van huisartsenpraktijk Zorg op Zak, Periscaldes en VrijwilligersHuis Borsele kwamen vorige week weer bij elkaar om aan dit project te werken. We vertellen u snel meer!

Deel op Social Media