Zoek
Vrijwilligerswerk en de Belastingdienst

Een veelgehoorde opmerking over vrijwilligerswerk is dat mensen dit niet durven te doen omdat ze de vergoeding dan moeten opgeven aan de Belastingdienst. Dit is echter slechts ten dele waar.

Vergoeding vrijwilligerswerk
Iedere vrijwilliger mag een vergoeding ontvangen van € 1700 per jaar (dit kan ook een vergoeding voor tijd zijn) zonder hiervan opgave te doen bij de Belastingdienst. Deze vrijstelling is cumulatief. Dat wil zeggen dat iemand in totaal een vrijstelling heeft van maximaal € 1700 euro per jaar voor vrijwilligerswerk. Dus als een vrijwilliger voor meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet en hiervoor een vergoeding ontvangt, dient hij deze vergoedingen bij elkaar op te tellen.

Dit geldt niet voor onkostenvergoeding. Vrijwilligers moeten bewijsstukken overleggen voor het totale bedrag dat aan onkostenvergoeding is ontvangen. Voor deze ‘werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten’ mag men meer dan € 1700 ontvangen. Hieronder valt ook de onkostenvergoeding voor gereden kilometers. Als de vrijwilliger met bewijsstukken kan aantonen dat dit werkelijk gemaakte kosten zijn, hoeft hij hierover geen belasting te betalen.

Deel op Social Media