Zoek
Tuintjesproject

VrijwilligersHuis Borsele krijgt regelmatig aanvragen voor tuinonderhoud. In het voorjaar en najaar kunnen mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering meedoen aan het tuintjesproject. Het gaat om het voor– en/of najaarsklaar maken van de tuinen. Groot tuinonderhoud, zoals het aanleggen van een terras of het renoveren van een tuin, valt niet onder het tuintjesproject. We organiseren het project samen met Zuidwester Psyiënt. Zij werken met (ex-)cliënten uit de psychiatrie. Zij maken de tuinen voor- of najaarsklaar onder begeleiding van ervaren professionals en vrijwilligers.

Kosten
Per dagdeel wordt € 30,- in rekening gebracht en een reiskostenvergoeding van € 0,50 per kilometer. Er wordt gerekend vanaf
‘s-Gravenpolder. Voor het afvoeren van tuinafval wordt € 10,– extra in rekening gebracht. De vrijwilligers (maximaal 5 à 6 personen) hebben recht op een verwenpauze. Daarbij wordt verwacht dat er koffie/thee met iets lekkers voor hen gereed staat.

Het tuintjesproject is voor inwoners van de gemeente Borsele. U kunt aan dit project meedoen als u bijvoorbeeld:

• lichamelijk niet in staat bent om uw eigen tuin te onderhouden
• een psychiatrische, psychische, verstandelijke, lichamelijke en/of andere beperking heeft
• mantelzorger bent en u door de tijd die u kwijt bent aan de zorg voor een familielid, niet in staat bent uw tuin te onderhouden

De bedoeling is dat uitsluitend mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering van deze voorziening gebruik maken. De inkomensgrens bedraagt 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Steekproefsgewijs kan er naar uw inkomen worden gevraagd.

Deel op Social Media