Zoek
Studiemiddag Mantelzorg voor professionals Borsele

Studiemiddag Mantelzorg voor professionals Borsele

studiemiddag 17 november 2016

12.30   Interactieve lunch

13.15   Start programma


Welkom door de wethouder.

Inleiding:
– Wat verstaan we onder mantelzorg?
– Hoe divers is mantelzorg en wat zijn onze denkkaders?

13.35   Een mantelzorger aan het woord

13.45   Workshop 1: samenwerken met mantelzorgers

Tijdens deze workshop komt het volgende – in een interactief gesprek – aan bod:

 • Wat is van belang om succesvol met het thema mantelzorg aan de slag te gaan? En wat houdt goede samenwerking met mantelzorgers in?
 • Hoe betrek je het sociale netwerk bij de zorgvrager en de mantelzorger c.q. bij de casus en hoe krijg je dit georganiseerd (bijv. familiegroepsplan)? Wordt er voldoende aangestuurd op inzet van het eigen netwerk?
 • Hoe werk je samen in de zorgdriehoek  (zorgvrager, mantelzorger/sociale netwerk, professional)?
  Wat zijn de taken voor de formele zorg en welke taken kunnen worden overgenomen worden door de informele zorg? Wanneer wordt opgeschaald of afgeschaald?

15.00   Pauze

15.20   Workshop 2: ‘de kunst van het samenwerken’.

 

Tijdens de tweede workshop komt het volgende aanbod:

 • Signaleren van (overbelaste) mantelzorgers.
  Wat zijn ervaringen van de aanwezigen met betrekking tot het signaleren van mantelzorgers, wanneer is het overbelasting en dan? Waar lopen we tegenaan?
 • Wat is er mogelijk op het gebied van ondersteuning? Welke deskundigheid en samenwerkingsmogelijkheden zijn er al?
  Er vindt een verkenning plaats van het eigen aanbod en samenwerkingspartners. Inzichtelijk wordt wat het huidige aanbod is en waar men elkaar kan versterken; wat kan men zelf en wanneer verwijst men door.
 • Welke stappen zijn nodig voor verdere samenwerking? En wat is hierbij de eigen verantwoordelijkheid?
  Met elkaar worden afspraken gemaakt over het vinden en verbinden van elkaars aanbod.

16.45   Samenvatting van de middag

17.00   Einde programma

 

Leerdoelen van deze studiedag:

 • (Zorg) Professionals zijn zich bewust van mantelzorg en diversiteit van mantelzorgsituaties
 • (Zorg) Professionals zijn zich bewust van samenwerkingsmogelijkheden met mantelzorgers
 • (Zorg) Professionals zijn zich bewust van samenwerkingsmogelijkheden met andere professionals in de zorgstructuur
 • (Zorg) Professionals zijn in staat mantelzorgers in eigenkracht te stimuleren en elkaars kracht te benutten voor optimale zorg aan de zorgvrager
 • (Zorg)Professionals zijn in staat de eerste signalen van (overbelaste) mantelzorgsituaties te signaleren
 • (Zorg) Professionals zijn in staat om mantelzorgers ondersteuning te bieden of op de juiste wijze door te verwijzen voor mantelzorgondersteuning

 

Deel op Social Media