Zoek
Woon++ regeling

Woon++ regeling

Iedereen wil zo lang mogelijk en onder prettige omstandigheden zelfstandig wonen. Met een aantal aanpassingen kunt u uw woning meer levensloopbestending maken. Hierbij helpt de Woon++-regeling. Een van onze vrijwillig adviseurs komt bij u op bezoek en neemt aan de hand van een lijst de woning door. Er volgt een gratis advies op basis van zijn bevindingen. De gemeente Borsele stelt – naast dit gratis advies – een bijdrage beschikbaar (tot € 1.000,-) als het advies wordt opgevolgd.

Let op! De woon+++regeling is inwoners van de gemeente Borsele van 55+ en/of inwoners met een beperking.

Hoe werkt het?
• U meldt zich bij het VrijwilligersHuis Borsele.
• Een vrijwillig adviseur maakt een afspraak met u om langs te komen. Hij inventariseert welke aanpassingen u aan uw huis zou kunnen doen.
• U ontvangt een gratis advies en beslist zelf of u dit opvolgt. U hoeft niet alle geadviseerde aanpassingen te doen, dit bepaalt u zelf.
• Als de aanpassingen gedaan zijn, belt u naar het VrijwilligersHuis. U heeft een jaar om de aanpassingen uit te laten voeren.
• De adviseur komt dan nogmaals bij u op bezoek en voert controle uit op de uitgevoerde aanpassingen.
• Het maximaal uit te keren subsidiebedrag is € 1.000,- per woning.
• De gemeente keert de subsidie na ca. zes weken uit.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Inwoners van de gemeente Borsele die al zorgbehoevend zijn komen eventueel in aanmerking voor andere subsidiemogelijkheden via de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Informeer voor uw persoonlijke situatie bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ
t. (0113) 239 100.

Mantelzorgwoning bouwen? Het kan vergunningsvrij in Borsele

Weet u dat u vergunningsvrij een mantelzorgwoning in de gemeente Borsele kunt laten bouwen op uw eigen grond? Bent u geïnteresseerd en heeft u behoefte aan informatie of een afspraak? Neem dan contact op met een van de medewerkers van VrijwilligersHuis.

Deel op Social Media