Zoek
Mantelzorg
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg

Veel mensen die (al dan niet intensief) en belangeloos voor een naaste zorgen, zien zichzelf niet als mantelzorgers maar zijn het wel. Juist daarom omschrijven wij eerst en vooral waar het woord ‘mantelzorger’ voor staat.

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die meer dan 8 uur per week onbetaald zorg verlenen aan een partner, familielid of kennis. Dit kan kortdurende of langdurige zorg zijn. Het gaat hier niet om zorgprofessionals of zorgvrijwilligers.

Mantelzorg kleurt een leven!

Mantelzorg is uiterst belangrijk voor mensen die zorg ontvangen. Uw werk is van grote waarde! En hoewel het zorgen voor een ander veel voldoening kan geven, is de zorgtaak vaak zwaar. Hoe dan ook heeft mantelzorg een grote invloed op uw leven. Het kan fijn zijn daarover met anderen te praten of ontspanning te zoeken door mee te doen aan een van onze activiteiten.

Daarnaast is er ook waardering voor mantelzorgers

In Borsele ondersteunt VrijwilligersHuis de mantelzorgers en hun partners. Zo bieden wij mantelzorgers zoveel mogelijk handvatten waardoor zij zo goed mogelijk voor hun naaste kunnen zorgen. Daarnaast tonen wij op verschillende manieren waardering voor mantelzorgers in Borsele. Denk daarbij aan de Dag van de Mantelzorg.

Registreer uzelf als mantelzorger; dan weten wij wie u bent

Zorg dat u als mantelzorger geregistreerd bent. Wij informeren u over belangrijke zaken voor mantelzorgers zoals cursussen, evenementen en activiteiten. U kunt zelf aangeven aan welke informatie u behoefte hebt. Daarnaast kunt u zelf altijd bij ons terecht met vragen of voor een luisterend oor. Wij vinden het fijn om te weten hoeveel mantelzorgers er in de gemeente Borsele actief zijn. Zo kunnen wij ons aanbod afstemmen op het aantal mantelzorgers en hun behoeftes.

Registreer u op deze pagina

Ondersteuning voor zorgbieder en zorgvrager  

Vervangende zorg (respijtzorg)
Als u als mantelzorger even tijd voor uzelf wilt hebben, kunt u regelen dat ‘uw zorg’ tijdelijk overgenomen wordt door een ander.
De officiële naam voor deze zorgvorm is ‘respijtzorg’. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt dan tijdelijk de zorg over.
Op de website van MantelzorgNL treft u informatie aan over respijtzorg en de mogelijkheden, een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen, arrangementen voor mantelzorgers, nieuws, activiteiten en ervaringsverhalen. Neem een kijkje op de website voor meer informatie.

Werk en mantelzorg
Het verlenen van mantelzorg naast een baan heeft een enorme impact op het leven van de mantelzorger. Op de website www.werkenmantelzorg.nl kunt u als mantelzorger maar ook als werkgever veel nuttige informatie en tips vinden. Weet u bijvoorbeeld dat u als mantelzorger een beroep kunt doen op kort- en langdurig zorgverlof en calamiteitenverlof?

Lotgenotencontact
Kunt u voor emotionele steun als mantelzorger moeilijk bij familie of vrienden terecht? Of wilt u geen beroep doen op steeds dezelfde mensen? Voor veel mantelzorgers biedt het contact met lotgenoten uitkomst. Op www.mantelzorg.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Activiteiten en trainingen
VrijwilligersHuis Borsele ondersteunt mantelzorgers bij het uitvoeren van hun taak met relevante cursussen, workshops en diverse activiteiten zoals wandelingen, retraitedagen of gespreks- en themabijeenkomsten. Bezoek regelmatig onze website onder ‘activiteiten en trainingen’. Staat er een interessante workshop tussen, meld u dan aan via de website.

Waardering
Het uitspreken van onze waardering richting mantelzorgers is belangrijk, ook als blijk van erkenning en steun voor uw taak. De ‘Dag van de Mantelzorg’ wordt om het jaar door VrijwilligersHuis georganiseerd en is de laatste jaren uitgegroeid tot een drukbezochte verwendag. Daarnaast ontvangen alle geregistreerde mantelzorgers een geschenk. Bent u nog niet officieel geregistreerd als mantelzorger? Meld u dan aan. (registratieformulier)

Heeft u een vraag en vindt u op deze site geen passend antwoord? Neem contact op met het VrijwilligersHuis

Deel op Social Media