Zoek
Dementievriendelijk Borsele

Wat doe je als een klant ronddwaalt in de supermarkt, moeilijk uit zijn woorden komt of zijn pincode is vergeten? Door de toenemende vergrijzing zien we steeds meer dementerenden in onze samenleving. Het VrijwilligersHuis wil iedereen bekend maken met de aandoening dementie. Dat doen we door inwoners te informeren over hoe zij op een goede manier kunnen omgaan met dementerenden en hoe je signalen van deze ziekte herkent.

Dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Na kanker en hart- en vaatziekten is het de meest voorkomende doodsoorzaak. Dementie openbaart zich vooral op latere leeftijd. Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat ze met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgen. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte zijn erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten. Roken, weinig bewegen, overgewicht, geen gezonde voeding en weinig mentale activiteiten vergroten de kans op dementie.

Wilt u meer weten over hoe u dementie kan herkennen? Klik dan hier voor meer informatie.

Project Dementievriendelijk Borsele

In het algemeen heerst er een taboe rondom dementie. Niet iedereen weet wat dementie precies inhoudt.  Daarom is het noodzakelijk om Borsele dementievriendelijk te maken en inwoners bewust te maken over deze aandoening.

Dementerenden willen graag blijven meedoen in de samenleving. Dit is moeilijk, omdat  veel mensen niet goed weten hoe zij met dementerenden om kunnen gaan. Vanwege de toenemende vergrijzing wil het VrijwilligersHuis de vijftien Borselse dorpen dementievriendelijk maken. Met dit project willen wij de komende jaren de inwoners van Borsele bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

Informatie

Houd de website en Facebookpagina van het VrijwilligersHuis in de gaten voor meer informatie, tips en geplande activiteiten rondom dementie.  Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Deel op Social Media