Zoek
Alle Borselse huisartsenpraktijken hebben convenant Welzijn op Recept ondertekend

Alle Borselse huisartsenpraktijken hebben convenant Welzijn op Recept ondertekend

Na een succesvolle pilot bij huisartsenteam Zorg op Zak is Welzijn op Recept nu voor alle huisartsen in de gemeente Borsele beschikbaar. Op donderdag 14 april 2022 om 16.30 uur ondertekenden de betrokken deelnemers een convenant in de Raadsboerderij in Heinkenszand. 

Welzijn op Recept is er voor mensen die bij de huisarts komen met klachten waarvoor geen medische behandeling nodig is. In plaats van een medicijn krijgen ze dan een verwijzing voor een welzijnsrecept: de huisarts of praktijkondersteuner verwijst hen door naar een welzijnswerker. Deze neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken. Er wordt in één of meerdere gesprekken gekeken wat de verwezen cliënt kan doen in het dagelijkse leven om zich beter te voelen. Bijvoorbeeld het ontmoeten van andere mensen, sporten of bewegen, vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus.

Verwijzing naar sociaal domein
Om digitaal te kunnen samenwerken heeft de gemeente Borsele als eerste Zeeuwse gemeente een account bij Zorgdomein afgesloten. Hiermee kan de huisarts digitaal verwijzen en kan de welzijnswerker terugkoppelen hoe het welzijnsrecept is verlopen. Zorgdomein is een online zorgplatform waarmee de huisarts ook verwijst naar bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Voor het eerst in Zeeland kan er nu ook via Zorgdomein naar het sociaal domein worden verwezen. Een mooie vorm van digitale samenwerking tussen medisch en sociaal domein die past bij de werkwijze van huisartsen. ZHCo-PeriScaldes heeft het VrijwilligersHuis begeleid in het implementatieproces van Welzijn op Recept en de koppeling met Zorgdomein.

Deel op Social Media